Maraton horských kol určený pro závodníky všech výkonnostních úrovní a věkových kategorií. Závod je otevřen pro příchozí, pro účast není nutná licence ČSC.

Závod je součástí Českého poháru marathon MTB cup 2011 a sériálů Galaxy série a iVelo bikemarathon série.

Datum závodu:

6. 8. 2011

Start/Cíl:

sportovní areál V Lipkách, Dobříš

Trasy:

trasa A – dlouhá: 85km, převýšení 2100m

trasa B – krátká: 53km, převýšení 1150m

Mapy a profily obou tras najdete zde.

Trasy závodu vedou z 80 % po lesních a polních cestách brdského přírodního parku Hřebeny, 10% „single-trek“, 10% asfalt. Krátká trasa je svou náročností koncipována pro závodníky všech výkonnostních kategorií. Dlouhá trasa je určena pro závodníky s dobrou vytrvalostní i technickou průpravou.

Na dětské závodníky čeká tradiční velký Lego dětský závod organizovaný v Anglickém parku Dobříšského zámku. Délky tras pro jednotlivé kategorie jsou uvedeny v rámci seznamů dětských kategorií níže.

Časy startů:

trasa A – dlouhá v 10:30

trasa B – krátká v 11:15

Lego dětský závod v 11:35

Prezentace:

Pátek 5. 8. od 18:30 do 21:00 a sobota 6. 8. od 7:00 do 10:00 ve sportovním areálu V Lipkách, Dobříš.

Přihlášky:

a) za využití on-line přihlášky do 1. 8. včetně,

b) osobně v cyklistických prodejnách (do 1. 8. včetně) 03 Pro Bike (Květnové náměstí 464, Průhonice), CentralBike (Archeologická 2256/1, Praha 5 – Lužiny) nebo Kola Beran (Tyršovo náměstí 51, Dobříš),

c) osobně při prezentaci závodníků.

Startovné:

Hlavní závod (obě trasy): 400 Kč do 1. 8. (včetně), na místě při prezentaci 500 Kč (bez nároku na suvenýr),

Lego dětský závod: 50 Kč předem i na místě.

Startovné v hlavním závodu zahrnuje zdravotní a pořadatelskou službu, měření časů pomocí čipů, zpracování výsledků, technický servis, občerstvení v průběhu závodu (trasa A 4x, trasa B 3x) a v cíli (teplé jídlo a nápoj), startovní číslo, mytí kol, ceny pro vítěze a účast v bohaté tombole.

V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze při zaslání písemné odhlášky do 22. 7. za storno poplatek 100,- Kč.

Pro určení výše startovného je rozhodující datum připsání platby na níže uvedený účet, resp. datum hotovostní platby, nikoliv datum zaslání přihlášky!

Platba startovného:

a) bankovním převodem na účet číslo 525418389/0800, variabilní symbol = kód generovaný on-line přihlašovacím systémem (u hromadné platby uveďte další variabilní symboly ostatních závodníků ve zprávě pro příjemce a zároveň zašlete seznam těchto variabilních symbolů jednotlivých závodníků na adresu krakatit(zavináč)mtbike.cz),

b) hotově v cyklistických prodejnách 03 Pro Bike, CentralBike nebo Kola Beran,

c) hotově při prezentaci ve sportovním areálu V Lipkách, Dobříš.

Kategorie:

Kategorie trasa A – dlouhá: 85km:
muži ELITE MEL XCM (19 a více let, 1992 a starší ročník)
muži A1 / Hobby XCM (19 – 29 let, ročník 1982 – 1992)
muži B1 / Masters I XCM (30 – 39 let, ročník 1972 – 1981)
muži C1 / Masters II XCM (40 – 49 let, ročník 1962 – 1971)
muži D1 / Masters III (nad 50 let, 1961 a starší ročník)
ženy ELITE ZEL XCM (19 a více let, 1992 a starší ročník)
ženy Z1 (do 34 let, ročník 1977 – 1992)
ženy H1 (nad 35 let, 1976 a starší ročník)

Kategorie trasa B – krátká: 53km:
muži M3 (15 – 18 let, ročník 1993 – 1996)
muži A2 (19 – 29 let, ročník 1982 – 1992)
muži B2 (30 – 39 let, ročník 1972 – 1981)
muži C2 (40 – 49 let, ročník 1962 – 1971)
muži D2 (nad 50 – 59 let, ročník 1952 – 1961)
muži E2 (nad 60 let, 1951 a starší ročník)
ženy Z3 (15 – 18 let, ročník 1993 – 1996)
ženy Z2 (do 34 let, ročník 1977 – 1992)
ženy H2 (nad 35 let, 1976 a starší ročník)
Park Tool Single Speed 

Kategorie LEGO dětského závodu:
děti do 3 let (ročník 2008 a mladší), délka tratě 50 metrů
děti od 4 do 6 let (ročník 2005 – 2007), délka tratě 420 metrů (2 krátké okruhy)
děti 7 – 9let (ročník 2002 – 2004), délka tratě 1,2 km (1 okruh parkem)
mladší žáci M1 (10 – 12 let, ročník 1999 – 2001), délka tratě 3,6 km (3 okruhy)
mladší žákyně Z1 (10 – 12 let, ročník 1999 – 2001), délka tratě 3,6 km (3 okruhy)
starší žáci M2 (13 – 14 let, ročník 1997 – 1998), délka tratě 4,8 km (4 okruhy)
starší žákyně Z2 (13 – 14 let, ročník 1997 – 1998), délka tratě 4,8 km (4 okruhy)

Věková kategorie je dána rokem narození.

Každý závodník bude zařazen a klasifikován pouze v jedné kategorii. Kategorie označená jako XCM je součástí Českého poháru vypsaného ČSC.

Kategorie muži ELITE MEL XCM je určena pro držitele MTB licence ČSC, v případě zahraničních startujících pro držitele příslušných národních licencí.

Kategorie ženy ELITE ZEL XCM je určena pro ženy 19 let a starší s licencí i bez licence ČSC. Závodnice starší 19 let bez licence ČSC se při přihlašování mohou rozhodnout, zda se přihlásí do XCM nebo nepohárových kategorií Z1/H1.

Závodníci mladší 18 let se mohou přihlásit pouze s písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce! Závodníci kategorie M3 a Z3 mohou startovat pouze na krátké trase. Účast závodníků dětských kategorií je možná pouze za doprovodu rodičů nebo zákonného zástupce.

Kategorie Park Tool Single Speed je určena pouze pro závodníky na krátké trase. Závodníci přihlášení do této kategorie musí celou trasu závodu absolvovat na kole, které neumožňuje měnění rychlostních převodů. Závodníci přihlášení do této kategorie budou klasifikování jak v této kategorii, tak automaticky i v příslušné věkové kategorii daného pohlaví.

Řazení na start:

Závodníci budou na startu obou tras řazeni do dvou startovních koridorů. První koridor je výhradně určen pro vedoucí závodníky jednotlivých kategorií průběžného pořadí Galaxy série (obě trasy), závodníky kategorie ELITE MEL/ZEL (dlouhá trasa) a závodníky, kteří obdrží divokou kartu pořadatele.

Při řazení dodržujte pokyny pořadatelů, neuposlechnutím pokynů se vystavujete riziku okamžité diskvalifikace.

O přidělení divoké karty lze požádat u pořadatele s uvedením řádného a průkazného odůvodnění = nejlépe zasláním seznamu dosažených výsledků na významných závodech v roce 2010 včetně zaslání odkazů na on-line výsledovky těchto závodů (u přihlášek předem lze žádat pouze do 27. 7., poté až na místě při prezentaci závodníků).

Vyhlášení vítězů:

Slavnostní ceremoniál s vyhlášením vítězů a předáním cen bude zahájen okolo 16:00.

Prvních 5 mužům a 3 ženám celkového pořadí na dlouhé trase (trasa A: 85 km) budou předány finanční ceny v souladu s reglementem Českého poháru XCM:

Muži: 1. 9.000Kč, 2. 6.000Kč, 3. 4.000Kč, 4. 3.000Kč, 5.1.500Kč

Ženy: 1. 5.000Kč, 2. 4.000Kč, 3. 3.000Kč

Celkem bude rozděleno ve finančních cenách 35 500 Kč.

Prvním 3 závodníkům v rámci kategorií hlavního závodu (mimo kategorie ELITE MEL/ZEL) budou předány věcné ceny. V kategorii Park Tool Single Speed se ceny předávají vylosovaným závodníkům bez ohledu na dosažený výsledek (podmínkou je pouze absolvování celého závodu).

Podmínkou pro předání ceny je osobní převzetí ceny závodníkem při slavnostním ceremoniálu.

Časomíra:

Časomíra bude provedena za využití čipů, které budou zapůjčeny účastníkům závodu bez nutnosti složení zálohy.

Závodník je povinen upevnit čip podle instrukcí pořadatele a po projetí cílem jej ihned pořadateli odevzdat. Při nevrácení čipu nebo jeho poškození je účastník povinen zaplatit pořadateli náhradu ve výši 1500,- Kč.

Podmínky účasti  a ostatní ustanovení:

a) Závodí se podle soutěžního řádu (rozpisu) ČSC, který je nadřazen rozpisu tohoto závodu.

b) Závodník je povinen dodržet trasu závodu, mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo a čip (hlavní závod) a na hlavě cyklistickou přilbu po celou dobu závodu. Nedodržení těchto povinností povede k automatické diskvalifikaci závodníka.

c) Závodník startuje na vlastní nebezpečí a za plného silničního provozu.

d) Limit pro zařazení do výsledků je 17:00 hod (6. 8. 2011).

e) Případné protesty, musí být doručeny písemně řediteli závodu s vkladem 500 Kč do 30 minut po dojetí příslušného závodníka do cíle. Vklad v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.

f) Pořadatel si vyhrazuje právo přednostně zařadit na start vybrané závodníky.

g) Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu tras závodu.

h) Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci nebo z důvodu, který nevznikl na ze strany pořadatele (např. živelné pohromy, epidemie), startovné se nevrací.

i) Podáním přihlášky přihlášená osoba uděluje souhlas MTBike o.s. (pořadatel závodu):

- k používání získaných osobních údajů pro účely související s tímto závodem i dalšími sportovními akcemi pořádanými MTBike o.s. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím emailu zaslaného na adresu krakatit(zavináč)mtbike.cz. MTBike o.s. se zavazuje užívat získané osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

- po dobu časově neomezenou a bez nároku na honorář ke zveřejňování obrazového materiálu pořízeného v souvislosti se závodem, i když je na něm sám.

j) Změna propozic vyhrazena.

Kontaktní údaje:

Pořadatel: MTBike o.s., Laudova 1014/15, Praha 6, 163 00, IČ/DIČ: CZ 26632632

E-mail: krakatit(zavináč)mtbike.cz

Web: www.mtbike.cz

Ředitel závodu: Tomáš Tvrz, tel.: 602 323 989

Hlavní rozhodčí: dle delegace ČSC

Ředitel tratě: Jakub Malý

Ředitelka občerstvovacích stanic: Ilona Malá

Tiskový servis: Tomáš Tvrz, tel.: 602 323 989

Ubytování:

Hotel HEINZ, Mírové náměstí 37, Dobříš – tel. 318 522 688

Hotel Nový rybník – www.novyrybnik.com, tel. 318 523 562

Hotel VOZNICE, Voznice 29, Dobříš, tel. 318 622 411

Privát – www.ubytovanidobris.wz.cz, tel. 602 938 110

Informační středisko Dobříš – Mírové náměstí 106, Dobříš, tel. 318 523 422,    e-mail: info.centrum@volny.cz, web: www.mestodobris.cz